Curs teòric sobre la Psicosociologia de la Comunitat Sorda

L'objectiu del curs és que l'alumne conegui diferents aspectes relacionats amb les persones sordes: tipus de sordesa i ajudes tècniques; aspectes del subjecte i de l'entorn, implicacions de la sordesa en la persona sorda i entorn familiar; pautes comunicatives, comunitat sorda, llengua de signes i entitats; història de les persones sordes i educació.
El curs permet obtenir una base teòrica necessària per a totes aquelles persones que per motius professionals o personals treballin o estiguin en contacte amb persones sordes.
El curs es realitza de forma 100% online. No obstant, hi ha el suport permanent del tutor del curs per a la resolució de qualsevol dubte.
Al finalitzar cada mòdul temàtic cal realitzar les activitats obligatòries per a la realització del curs.
Durada del curs: 80 hores
La càrrega lectiva del curs és de 80h. Les hores de dedicació a l'estudi i realització de les activitats es planifiquen de forma autònoma. El curs s'ha de realitzar en el temps de 2 mesos. Ja des del primer dia tots els continguts i activitats tenen l'accés obert per tal que cadascú el pugui anar fent al seu ritme.

Pròximes edicions

Les pròximes edicions d'aquest curs són:

  • De l'1 de juny al 31 de juliol de 2020

Preu de curs: 100 €
El curs d'ha de pagar per transferència amb un mínim de 5 dies d'antel·lació.
Per matrícules a l'edició de l'1 de juny al 31 de juliol de 2020 cal fer el pagament abans del 31 de maig de 2020.
Curs amb doble reconeixement oficial:
  • Curs reconegut com a Formació Permanent del personal docent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (REC0025170P curs juny a juliol)
  • Curs reconegut com a Formació d'interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.