Tallers de conversa en llengua de signes catalana. Es tracta de tallers semi dirigits per un professor sord en grups reduïts.
La sessió de cada mes girarà entorn d’un tema en concret (veure llistat temes). L’alumne s’ha d’apuntar mínim a una tanda de 4 sessions-mesos. Els Tallers A van d'Octubre'19 a Gener'20.
Funcionament
Una setmana abans de cada sessió l’alumne inscrit rebrà per email una fitxa on s’indicarà el TEMA de la sessió i un llistat de reflexions o preguntes sobre el tema. En la fitxa també es podrà apuntar fins a 10 signes que es vulguin aprendre sobre el TEMA tractat.
És important que l’alumne dediqui un mínim de temps a la preparació de la sessió, portant ja algunes opinions, reflexions i aportacions que vulgui fer.
La sessió mensual dura 3 h, en les quals es seguiran diverses dinàmiques.
Es dedicarà un temps inicial a repassar els signes que els alumnes hagin escrit en la seva fitxa. Posteriorment, el professor iniciarà el TEMA fent una breu exposició (amb ús de material visual, notícies, o vídeos en llengua de signes sobre el TEMA).
A continuació s’anirà debatent en grup els diversos punts de reflexió proposats en la fitxa, per tal que tothom pugui donar opinions, fer aportacions i participar de forma activa.
Objectius
Partint d’un tema que tots els participants coneixeran amb antelació i es podran preparar mentalment, desenvolupar la fluïdesa en el signat amb una activitat semi dirigida.
Treball de comprensió de la LSC veient el signat de diverses persones (resta de participants i professors sords).
Aprenentatge de signes específics sobre temàtiques concretes
 
Destinataris
Actuals alumnes de B1, B2 i persones que ja tinguin superat el B2 de llengua de signes catalana
Calendari i Horaris
Els Dissabtes en  horari de 10 a 13 h (3h)
Tallers A
Dissabte 19 d'octubre de 2019
Dissabte 16 de Novembre de 2019
Dissabte 14 de Desembre de 2019
Dissabte 18 de Gener de 2020
Preu
El preu és de 80 € quadrimestrals (pagament per avançat).
Els 80€ donen dret a assistir a les 4 sessions que es faran al llarg dels 4 mesos, 1 sessió per mes.
El pagament dels 80 € cal efectuar-lo per transferència o en efectiu al centre com a data màxima el 10 d'OCTUBRE .
 
 
Normativa
  • Un cop pagat els 80 € dona dret a assistir a 4 sessions dins dels mesos indicats. 
  • No es retornarà l’import abonat en cas de no poder assistir a alguna de les sessions. Es tracta d’un preu tancat
  • El dret d’assistència als tallers és personal i intransferible
  • Per a poder fer els tallers hi ha d’haver un mínim de 6 alumnes
  • Els grups seran de màxim 12 alumnes
 
 
Lloc
Associació APSO per la Formació en Llengua de Signes
C/ Tarragona, 106   Barcelona
 
Inscripcions
Per a fer la inscripció als tallers cal fer-ho a través de la nostra pàgina web:
En l’apartat d’inscripcions omplir el formulari amb les dades personals. On diusCurs de 30h o 120h escriure Tallers 
En horaris i dies escriure "els dissabtes".
Un cop feta la inscripció cal fer el pagament dels 80€ al següent cc bancari: Associació APSO
Banc Sabadell     ES54 0081 0105 14 0002159824
Indicant NOM I COGNOMS
I enviar un comprovant del pagament per email a info@associacioapso.com