OFERIM ELS 5 NIVELLS EXISTENTS ACTUALMENT

 

NIVELL   DURADA

NIVELL A1

Introducció a la comunicació en LSC. Nocions bàsiques 120h
NIVELL A2 Gramàtica i Lèxic 120h

NIVELL B1

Ampliació dels coneixements en LSC 120h
NIVELL B2 Perfeccionament de la comunicació 120h
NIVELL C1 Comunicació avançada en LSC 60h

El preu dels cursos de nivell és de 430 €  (excepte els que es facin en dissabte, que serà de 490 €). 

S'ofereixen facilitats de pagament (contactar directament amb el centre per saber opcions de fraccionament en quotes).

 

CARACTERíSTIQUES DELS CURSOS

  • Formació reconeguda pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
  • Grups de màxim 14 alumnes
  • Tot el material està inclòs en el preu dels cursos
  • Un cop finalitzat i aprovat el curs s'entregarà un certificat oficial emès pel Departament d'Ensenyament.
  • Per reservar plaça als cursos cal fer el pagament de la matrícula  abans de l'inici del curs i segons tancament del plaç de matrícula. L'Associació APSO per la Formació en Llengua de Signes tan sols retornarà l'import de la matricula en casque el curs no es faci per falta l'alumnes
  • L'Associació APSO per la Formació en Llengua de Signes es reserva el dret d'anul·lar algún curs en cas que no s'arribi al mínim d'alumnes necessaris per poder dur-lo a terme. En aquest cas sempre s'oferirà la possibilitat d'accedir a un altre grup del mateix nivell amb un horari diferent o la devolució de l'import