CURSOS DE 30H

El pagament de reserva de plaça s’ha de fer abans de les dates indicades de tancament de matrícula.

Cursos de 30 hores (Mòdul A): pagament de 140€ .

 

 

CURSOS DE NIVELLS (120H)

El primer pagament de reserva de plaça s’ha de fer abans de les dates indicades de tancament de matrícula.

Cursos de 120 hores (A1, A2, B1, B2, C1): pagament de 100 €

La resta s’ha d'abonar el dia d’inici de les classes o segons facilitats de pagament ofertes pel centre.


PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

  • Omplir el formulari que hi ha a continuació
  • Pagament de la totalitat del curs o de la primera fracció de l’import mitjançant transferència bancària al número de compte del Banc Sabadell ES54 0081 – 0105 – 1400 – 0215- 9824  (Associació APSO per la Formació en Llengua de Signes) indicant NOM i COGNOMS
  • Enviament del comprovant de pagament a: info@associacioapso.com