CURSOS ONLINE

CURS EDICIÓ DATA MÀXIMA PAGAMENT
Psicosociologia Comunitat Sorda Del 15 d'octubre al 15 novembre 2020 14 d'octubre 2020
Mòdul A Llengua Signes Catalana 30h Del 1 febrer al 9 març 2021 31 de gener de 2021
A1 Llengua Signes Catalana 120h Del 1 febrer al 5 juny 2021 31 de gener de 2021


PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

  • Omplir el formulari que hi ha a continuació incicant el curs al qual es vol inscriure
  • Fer el pagament al número de compte del Banc Sabadell ES54 0081 – 0105 – 1400 – 0215- 9824  (Associació APSO per la Formació en Llengua de Signes) indicant NOM i COGNOMS + CURS
  • Enviar el comprovant del pagament a online@associacioapso.com