CURSOS ONLINE

CURS EDICIÓ DATA MÀXIMA PAGAMENT
Mòdul A Llengua Signes Catalana 30h De l'1 d'octubre al 9 novembre 2020 30 de setembre 2020
Psicoociologia Comunitat Sorda Del 15 octubre al 15 desembre 2020 14 d'octubre de 2020


PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

  • Omplir el formulari que hi ha a continuació incicant el curs al qual es vol inscriure
  • Fer el pagament al número de compte del Banc Sabadell ES54 0081 – 0105 – 1400 – 0215- 9824  (Associació APSO per la Formació en Llengua de Signes) indicant NOM i COGNOMS + CURS
  • Enviar el comprovant del pagament a online@associacioapso.com