Entitat que al llarg dels anys sempre ha tingut com a visió un món sense barreres de comunicació.
Endinsar-se en la llengua de signes i en la desconeguda Comunitat Sorda és tot un nou concepte que no deixa a ningú indiferent.
 
 

Metodologia

La nostra metodologia es basa en l’atenció personalitzada de cada alumne, amb la finalitat de potenciar al màxim les seves habilitats i augmentar el seu grau de confiança.
El nostre centre disposa del seu propi material dissenyat exclusivament per a l'aprenentatge de la llengua de signes amb la millor metodologia.
 

Equip

El nostre equip està format per docents sords, reconeguts per la Federació de Persones sordes de Catalunya, titulats i amb una àmplia experiència en la formació en Llengua de Signes; així com també ldaltres especialistes i col·laboradors: professors d’educació especial, tècnics , intèrprets…
 

 

PER QUÈ ESTUDIAR LLENGUA DE SIGNES A L’ASSOCIACIÓ APSO?

  • Professors nadius, titulats i especialitzats en l’ensenyament de la llengua de signes
  • Metodologia centrada en l'adaptació al ritme i necessitats de cada alumne
  • Els nostres cursos estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a Formació Permanente del Professorat i pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya com a Formació d'Interès en Serviceis Socials
  • El nostre material ha estat dissenyat per un equip multidisciplinar format per docents sords especialistes en llengua de signes, intèrprets de llengua de signes i diplomats en magisteri.

® Entitat inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya. Nº inscripció: 57688, Secció 1ª Registre Associacions