INFORMACIÓ

Els cursos estan dirigits a totes aquelles persones que estiguin interessades en aprendre una llengua tan rica i atractiva com és la llengua de signes, ja sigui per motius professionals o per interès personal.

Es tracta de cursos bàsics d’introducció a la Llengua de Signes Catalana.

Es composen d’un total de 4 mòduls de 30 hores de durada cadascun: Mòdul A, Mòdul B, Mòdul C, Mòdul D.

Permeten una iniciació a la LSC treballant els aspectes bàsics i estructurals de la mateixa.

Un cop cursats els 4 mòduls tenen l’equivalència del curs A1 i es pot accedir al curs A2 previ examen acreditatiu.

El preu de cada mòdul és de 140 €.

 

CARACTERÍSTIQUES DELS CURSOS

  • Formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
  • Formació reconeguda per la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA)
  • Grups de màxim 14 alumnes
  • Tot el material està inclòs en el preu dels cursos
  • Un cop finalitzat i aprovat el mòdul s’entregarà un certificat emès pel propi centre d’assistència i aprofitament. Amb el certificat dels 4 mòduls es pot optar a un exàmen oficial i obtenir el certificat oficial del Nivell A1
  • Per a reservar plaça als cursos cal fer el pagament de la matrícula abans de l’inici del curs i segons tancament de plaç de matrícula. L’Associació APSO per la Formació en Llengua de Signes tan sols retornarà l’import de la matrícula en el cas que el curs no es faci per falta d’alumnes
  • L’Associació APSO per la Formació en Llengua de Signes es reserva el dret d’anul·lar algun curs en cas que no s’arribi al mínim d’alumnes necessaris per poder dur-lo a terme. En aquest cas sempre s’oferirà la possibilitat d’accedir a un altre grup del mateix nivell amb un horari diferent