PROPERES EDICIONS

Data Inici
Data Fi
Matriculacions
01 de juny de 2021
31 de juliol de 2021
FINS 31 de maig de 2021

 

OBJECTIUS

L'objectiu del curs és que l'alumnat conegui diferents aspectes relacionats amb les persones sordes: tipus de sordesa i ajudes tècniques; aspectes del subjete i de l'entorn, implicacions de la sordesa en la persona sorda i entorn familiar; pautes comunicatives, comunitat sorda, llengua de signes i entitats; història de les persones sordes i educació.
El curs permet obtenir una base teòrica necessària per a totes aquelles persones que per motius professionals o personals treballin o estiguin en contacte amb persones sordes.CONTINGUTS DEL CURS

Els continguts del curs estan dividits en dos blocs temàtics:

    TEMA 1: La sordesa

    TEMA 2: Persona sorda

    TEMA 3: Comunitat Sorda

    TEMA 4: Història i Educació de les Persones Sordes

En cada bloc temàtic es treballen diferents aspectes relacionats amb la psicosociologia de les persones sordes. Cada bloc té dissenyades unes activitats teòriques i de reflexió, que és necessari que els alumnes facin durant el procés d'aprenentatge.

 

 

AVALUACIÓ I REQUISITS DE CERTIFICACIÓ

L'avaluació del curs és continuada, tant de la part teòrica com de la part pràctica.

Per a poder obtenir el certificat del curs s'haurà de:

  • Realitzar el 100% de les activitats (tests, exercicis, aportacions al fòrum)
  • Superar tots els exercicis presentats

 

INSCRIPCIÓ I PAGAMENT

El preu del curs és de 100 €

Tiene una duración lectiva de 80 horas.

Cal fer la inscripció i el pagament abans que finalitzi el període de matriculacions.

Ambdós tràmits cal fer-los online, clicant a la pestanya INSCRIPCIÓ.

Un cop finalitzat el procés es rebrà email de confirmació de la inscripció al curs.

Un cop tancat el període de matriculacions els alumnes rebran per email les instruccions i les claus d’accés a la plataforma.

RECONEIXEMENT

L’Associació APSO, com a entitat organitzadora dels cursos, s'ocupa de gestionar directament la sol·licitud del doble reconeixement dels curs. Un cop finalitzat i superat el curs l'alumnat rebrà la certificació.

Les activitats reconegudes d'entitats externes (com Associació APSO) tenen els mateixos efectes administratius per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, sempre i quan es realitzin posteriorment a la data d’expedició del títol de docent.